Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Produkty wspomagające odchudzanie
Wyszukiwarka
Home 9 Zdrowe odchudzanie 9 Praktyczne porady 9 Produkty wspomagające odchudzanie

Produkty wspomagające odchudzanie

Autor

Nadmierna masa ciała, zarówno w postaci nadwagi, jak i otyłości to dziś dla wielu osób poważny problem, któremu mogą towarzyszyć niekorzystne skutki zdrowotne, czasem nawet zagrażające życiu. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać prawidłową masę ciała. Najbardziej powszechną metodą walki z nadwagą i otyłością jest stosowanie diety niskokalorycznej. Jedną z form takiej diety są „środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała”. Są to kompleksowe produkty stworzone specjalnie z myślą o dorosłych osobach z nadwagą lub otyłością, które chcą schudnąć.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Produkty wspomagające odchudzanie

 

Właściwe żywienie jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia człowieka. Powszechnie wiadomo, że dieta powinna być odpowiednio zbilansowana i urozmaicona, aby mogła dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych. W niektórych jednak przypadkach, korzystne skutki zdrowotne może przynieść wspomaganie zwyczajowego żywienia przez stosowanie środków spożywczych przeznaczonych do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych (dawniej nazywanych środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego). Tego typu środki spożywcze kierowane są do szczególnie wrażliwych grup ludności. Za jedną z takich grup uznano osoby z nadwagą bądź otyłością, które chcą schudnąć i to właśnie dla nich przeznaczone są „środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała”.

 

Dieta na cały dzień

Jak rozpoznać „środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała” wśród innych produktów? Zarówno ich skład, jak i prezentacja (opakowanie, etykieta) są ściśle określone przez prawo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na etykietach tych środków zamieszczana jest m.in. nazwa „Całkowite zastąpienie diety w celu kontroli masy ciała”. Inna informacja obowiązkowo umieszczana na etykiecie, która ułatwia identyfikację produktu to: „Produkt dostarcza odpowiednie dzienne ilości wszystkich niezbędnych składników odżywczych”. Trzeba też zaznaczyć, że „środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała” nie powinny być stosowane bez konsultacji z lekarzem dłużej niż przez trzy tygodnie, o czym również producent informuje na etykiecie.

 

Produkt, który zastępuje jeden posiłek

Na rynku istnieją też produkty pod nazwą „Zastąpienie posiłku w celu kontroli masy ciała”, które w przeciwieństwie do „środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała” nie stanowią całodziennego pożywienia, a jedynie jego część. Są też regulowane innymi aktami prawnymi, tzn. podlegają wyłącznie ogólnym przepisom prawa żywnościowego, w szczególności przepisom dotyczącym oświadczeń zdrowotnych.

 

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (z późniejszymi zmianami).
  2. Dyrektywa Komisji 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności (z późniejszymi zmianami).
  3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1798 z dnia 2 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (z późniejszymi zmianami).

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii Zdrowe odchudzanie: