Grupa motywuje do działania

Grupa motywuje do działania

Mocne strony pracy w grupie

Dziś tworzenie różnych grup tematycznych, które mają do zrealizowania wspólne czy podobne cele jest coraz bardziej popularne. Zjawisko to w dużej mierze obserwujemy na siłowniach i w fit klubach, ale nie tylko. Praca w grupach jest również wykorzystywana do udzielania wzajemnej pomocy. Osobom, które poszukują pomocy psychologicznej i potrzebują zmian proponuje się tak zwane grupy wsparcia, w których mogą spotkać one innych ludzi, będących w podobnych sytuacjach i z podobnymi problemami.

Istnieją aktualne badania i artykuły naukowe, które jasno wymieniają zalety pracy w grupach i podkreślają efektywność takiej pracy na różnych obszarach. W jednym ze swoich artykułów Burke wymienia czynniki współpracy grupowej, które powodują większą efektywność działania. Oto one:

 • osoby pracujące w grupie posiadają więcej informacji na określony temat oraz dysponują większą ilością zasobów, które są pomocne do osiągnięcia celu,
 • działanie w grupie sprawia, że zwiększa się kreatywność w myśleniu, a to pomaga na szybsze rozwiązywanie ewentualnych problemów i trudności,
 • praca grupowa pozwala na przyswojenie i zapamiętanie większej ilości informacji,
 • działanie w grupie budzi większe zaangażowanie i chęć do pracy.

 

Inne badanie, podczas którego obserwowano amerykańskich studentów potwierdza efektywność pracy w grupie i pokazuje, że osoby działające w grupach lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów niż te działające pojedynczo.

Jak widać współpraca zespołowa może być pomocna w realizacji celu i  rozwiązywaniu problemów. Może również pozytywnie wpływać na efektywność działania, pobudzać naszą kreatywność, angażować i budzić chęć do pracy.  

Co zatem ma w sobie grupa, że jej obecność tak dobrze potrafi wpłynąć na nasze działanie?

 

Jakie czynniki mogą sprawić, że w grupie łatwiej nam osiągać cele?

Grupa jako pewien konstrukt przejawia pewne cechy oraz stwarza możliwości, które sprawiają, że czujemy się na tyle dobrze, że znajdujemy siłę i determinację by działać. O tym, że praca w grupie dobrze na nas oddziałuje i ma właściwości pomocowe  pisał znany amerykański terapeuta – Irvin Yalom. W swojej książce odnosił się do grup wsparcia, które okazały się skuteczne w niesieniu pomocy pacjentom z trudnościami psychologicznymi. Wartościowy wpływ grupy możemy zaobserwować w codziennym życiu. Wystarczy przypomnieć sobie naukę do ważnego egzaminu czy klasówki. W wielu z nas wolało uczyć się w grupie, wspólnie ze znajomymi ze szkoły. Dobrym przykładem jest również wspólne chodzenie na siłownię lub grupowa zmiana nawyków żywieniowych, np. rezygnacja ze słodyczy czy fast foodów.

 

Działanie w grupie daje nam:

 

#1 Wsparcie

Wsparcie jest bardzo potrzebne w przeprowadzaniu zmian. Zwłaszcza w trudnych momentach. Najcenniejsze dla nas często bywa wsparcie emocjonalne. Grupa zazwyczaj składa się z osób, znajdujących się w podobnych sytuacjach, zmagających się z podobnymi problemami i dążących do wspólnego celu. Takie osoby wzajemnie się rozumieją i potrafią pomóc sobie w trudnych i kryzysowych momentach.

#2 Wspólny cel

Cel do osiągnięcia, który jest wspólny dla wszystkich tworzy poczucie wspólnoty, przynależności i zaangażowania. Sprawia, że wszyscy idą w jednym kierunku i krok po kroku starają się realizować powierzone zadanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala na budowanie przywiązania i odpowiedzialności.

#3 Wzajemnie więzi

Więzi oraz tworzenie relacji jest bardzo ważne i potrzebne, zwłaszcza w czasie kiedy stoimy przed dokonaniem zmiany. Pogłębiają bowiem one poczucie przynależności i  zapewniają poczucie bezpieczeństwa. Wspólne więzi sprawiają też, że czujemy się zaznajomieni z grupą i mamy do niej zaufanie. To wszystko powoduje, że dysponujemy odpowiednią przestrzeń i warunki do działania oraz dzielenia się ewentualnymi trudnościami.

 

Podsumowanie

Praca w grupie to przede wszystkim obcowanie z ludźmi o podobnych postawach, problemach i motywach. Ich wspólne dążenie w tym samym kierunku, wspólny cel, wzajemne wsparcie i chęć do działania potrafi jednoczyć, ale też zwiększać bądź utrzymywać motywację, która jest kluczowa w osiągnięciu zaplanowanej zmiany.

 

 1. Burke A. Group Work: How to Use Groups Effectively. [online]. [przeglądany 24 października 2018 r.] Dostępny w: https://uncw.edu/jet/articles/Vol11_2/Burke.pdf?fbclid=IwAR38kPXcTnYQG67mxAamltRmSteXcM9_6AeMs3ds_S1KcZIIEthw5bVmMM4
 2. Patrick R. Laughlin, Erin C. Hatch, Jonathan S. Silver, and Lee Boh, Groups Perform Better Than the Best Individuals on Letters-to-Numbers Problems: Effects of Group Size. [online]. [przeglądany 24 października 2018 r.] Dostępny w: https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-904644.pdf
 3. Yalom, I., Leszcz, M, Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

 

Nieaktywny rodzic – nieaktywne dziecko?

Nieaktywny rodzic – nieaktywne dziecko?

Powszechnie wiadomo, że odpowiedni poziom codziennej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ma decydujące znaczenie dla ich właściwego rozwoju, wzrostu, dobrego samopoczucia i przyszłego zdrowia. Poziom aktywności ruchowej w dzieciństwie i wczesnej młodości ma bezpośredni wpływ na ryzyko wystąpienia szeregu poważnych chorób sercowo-naczyniowych oraz metabolicznych w dorosłości. Wyniki badań naukowych wskazują, że obserwowana obecnie na świecie epidemia otyłości zaczyna obejmować coraz młodsze grupy wiekowe, a jednym z głównych czynników wpływających na zaistniałą sytuację jest niski oraz stale obniżający się poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Wobec tego, należy sobie postawić ważne pytanie, czy to wina dzieci, że są tak mało aktywne? Czy czasem nie jesteśmy winni temu my, dorośli, rodzice, opiekunowie i wychowawcy?

 

Rodzice powinni dawać dobry przykład dzieciom

Lata dziecięce i młodzieńcze będące wstępem do dorosłego życia to czas, kiedy dorośli mogą wskazywać właściwe zachowania i uczyć prawidłowych postaw, które z kolei będą stanowić nieoceniony potencjał na przyszłość młodego człowieka. Postawy dorosłych wspierające prozdrowotne zachowania u dzieci mogą w konsekwencji wspierać zdrowsze wybory przez całe dalsze życie. Dowiedziono, że osoby dorosłe zwykle wykazują takie modele zachowań związane ze zdrowiem (np. poziom aktywności fizycznej), jakie zostały im wpojone w młodszych latach, a aktywna fizycznie młodzież jest bardziej skłonna do kontynuowania tej aktywności w dojrzalszym wieku. Zatem wypracowane w dzieciństwie i wczesnej młodości nawyki związane z prozdrowotnym stylem życia utrzymują się przez całe życie i stanowią gwarant dłuższego i zdrowszego życia.

Szeroko zakrojone badania naukowe wskazują, że to rodzice pełnią rolę podstawowych wzorców do naśladowania dla swoich dzieci. Z tego powodu powinni być postrzegani jako osoby aktywne fizycznie, aby dać przykład swoim dzieciom, jak prowadzić zdrowy tryb życia. Zachęta i motywacja ze strony rodziców są silnymi czynnikami wspierającymi aktywność ruchową u dzieci i młodzieży obojga płci.

 

Ojcowie bardziej aktywni niż matki

Jak dowiedziono postrzeganie swoich rodziców jako osoby bierne fizycznie czterokrotnie zwiększa ryzyko bycia dzieckiem nieaktywnym z bardzo niskimi wynikami wszelkich testów sprawnościowych. Wysoce niepokojący jest fakt, że mniejszość dzieci twierdzi, że ma aktywnych fizycznie rodziców, podczas gdy zdecydowana większość uważa, że ich rodzice nie wykazują żadnej aktywności fizycznej. Oznacza to, że w przeważającej większości rodzice stanowią złe wzorce zachowań dla swojego potomstwa. Dodatkowo stwierdzono, że istnieje wyraźne zróżnicowanie postrzegania przez dzieci aktywności ruchowej ojców i matek. Ojcowie zwykle są oceniani jako bardziej aktywni niż matki, co wpływa na silniejszy związek aktywności ojca z lepszą kondycją ich dzieci. Wyjątek stanowią dzieci starszych ojców, które to zwykle cechuje mniejsza aktywność fizyczna i bardziej siedzący tryb życia niż potomstwo młodszych ojców.

 

Aktywność fizyczna chłopców i dziewczynek

Zgodnie z doniesieniami z literatury naukowej, chłopcy niezależnie od wieku, chętniej uprawiają sporty i są bardziej aktywni fizycznie niż dziewczęta. Jest to również bezpośrednią konsekwencją najbliższych wzorców zachowań, obserwowanych choćby w domu rodzinnym. Matki, które są częściej – w porównaniu do ojców –  bierne fizycznie bezpośrednio wpływają na niski poziom aktywności fizycznej córek. Dlatego kluczowe znaczenie dla polubienia sportu przez dziewczęta ma zwiększenie chęci do aktywności ruchowej ich matek oraz większe wsparcie i zachęta z ich strony do aktywnego spędzania czasu wolnego przez córki.

Niebagatelne znaczenie może mieć również zapewnienie dziewczętom atrakcyjniejszej, szerszej gamy możliwości zajęć ruchowych, a także obecności pozytywnych wzorców kobiecych w najbliższym otoczeniu – wśród kobiecych członków rodziny, ale także w mediach czy też intrenecie.

A zatem kluczowe jest, żeby sami rodzice – będąc osobami odpowiedzialnymi – zwiększali swoją codzienną aktywność fizyczną i przez to stanowili pozytywny wzorzec ruchowy dla swoich dzieci. Bierni fizycznie ojciec i matka w zdecydowanej większości przypadków nie są w stanie zachęcić swych dzieci do pokochania sportu. Wsparcie w aktywności fizycznej dzieci, a najlepiej wspólne, rodzinne angażowanie się w sport i wszelkiego rodzaju zabawy ruchowe stanowi podstawę wyuczenia w dzieciach odpowiednich modeli prozdrowotnych zachowań.

 

 1. Aires L, Silva G, Martins C, Santos MP, Ribeiro JC, Mota J. Influence of activity patterns in fitness during youth. Int J Sports Med.; 2012. 33(4):325-9.
 2. Basterfield L, Gardner L, Reilly JK, Pearce MS, Parkinson KN, Adamson AJ, Reilly JJ, Vella SA. Can’t play, won’t play: longitudinal changes in perceived barriers to participation in sports clubs across the child-adolescent transition. BMJ Open Sport Exerc Med.; 2016. 21;2(1):e000079.
 3. Cardon GM, Van Acker R, Seghers J, De Martelaer K, Haerens LL, De Bourdeaudhuij IM. Physical activity promotion in schools: which strategies do schools (not) implement and which socioecological factors are associated with implementation? Health Educ Res.; 2012. 27(3):470-83.
 4. Fernandes RA, Reichert FF, Monteiro HL, Freitas Júnior IF, Cardoso JR, Ronque ER, de Oliveira AR. Characteristics of family nucleus as correlates of regular participation in sports among adolescents. Int J Public Health.; 2012. 57(2):431-5.
 5. McDavid L, Cox A. E, Amorose AJ. The relative roles of physical education teachers and parents in adolescents’ leisure-time physical activity motivation and behavior. 13(2):99-107.
 6. Pearce MS, Basterfield L, Mann KD, Parkinson KN, Adamson AJ, Reilly JJ; Gateshead Millennium Study Core Team. Early predictors of objectively measured physical activity and sedentary behaviour in 8-10 year old children: the Gateshead Millennium Study. PLoS One.; 2012. 7(6):e37975. doi: 10.1371/journal.pone.0037975.
 7. Sanz-Arazuri E, Ponce-de-León-Elizondo A, Valdemoros-San-Emeterio MÁ. Parental predictors of physical inactivity in spanish adolescents. J Sports Sci Med.; 2012. 1;11(1):95-101.
 8. Stanley RM, Ridley K, Dollman J. Correlates of children’s time-specific physical activity: a review of the literature. Int J Behav Nutr Phys Act.; 2012. 30.9:50.