Grupa motywuje do działania

Autor

Na przestrzeni naszego życia często wyznaczamy sobie cele i dążymy do ich osiągnięcia. Ich realizacja oznacza dla nas pewne zmiany i rozwój osobisty, ale jest też czynnikiem, który może wpływać na naszą samoocenę i ogólne samopoczucie. Do podjęcia działania niezbędna jest motywacja. Ważna jest także forma wybranych przez nas działań. Niektórzy z nas wolą działać samodzielnie. Jednak coraz częściej pojawiają się możliwości działania i przeprowadzania zmian w odpowiednio dobranych grupach. Metody te obserwujemy zazwyczaj w sporcie (grupy treningowe, grupy crossfitowe, taneczne) oraz w zmianie masy ciała (grupy wsparcia dla odchudzających się). Czy praca grupowa ułatwia osiąganie celu?
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Grupa motywuje do działania

Mocne strony pracy w grupie

Dziś tworzenie różnych grup tematycznych, które mają do zrealizowania wspólne czy podobne cele jest coraz bardziej popularne. Zjawisko to w dużej mierze obserwujemy na siłowniach i w fit klubach, ale nie tylko. Praca w grupach jest również wykorzystywana do udzielania wzajemnej pomocy. Osobom, które poszukują pomocy psychologicznej i potrzebują zmian proponuje się tak zwane grupy wsparcia, w których mogą spotkać one innych ludzi, będących w podobnych sytuacjach i z podobnymi problemami.

Istnieją aktualne badania i artykuły naukowe, które jasno wymieniają zalety pracy w grupach i podkreślają efektywność takiej pracy na różnych obszarach. W jednym ze swoich artykułów Burke wymienia czynniki współpracy grupowej, które powodują większą efektywność działania. Oto one:

  • osoby pracujące w grupie posiadają więcej informacji na określony temat oraz dysponują większą ilością zasobów, które są pomocne do osiągnięcia celu,
  • działanie w grupie sprawia, że zwiększa się kreatywność w myśleniu, a to pomaga na szybsze rozwiązywanie ewentualnych problemów i trudności,
  • praca grupowa pozwala na przyswojenie i zapamiętanie większej ilości informacji,
  • działanie w grupie budzi większe zaangażowanie i chęć do pracy.

 

Inne badanie, podczas którego obserwowano amerykańskich studentów potwierdza efektywność pracy w grupie i pokazuje, że osoby działające w grupach lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów niż te działające pojedynczo.

Jak widać współpraca zespołowa może być pomocna w realizacji celu i  rozwiązywaniu problemów. Może również pozytywnie wpływać na efektywność działania, pobudzać naszą kreatywność, angażować i budzić chęć do pracy.  

Co zatem ma w sobie grupa, że jej obecność tak dobrze potrafi wpłynąć na nasze działanie?

 

Jakie czynniki mogą sprawić, że w grupie łatwiej nam osiągać cele?

Grupa jako pewien konstrukt przejawia pewne cechy oraz stwarza możliwości, które sprawiają, że czujemy się na tyle dobrze, że znajdujemy siłę i determinację by działać. O tym, że praca w grupie dobrze na nas oddziałuje i ma właściwości pomocowe  pisał znany amerykański terapeuta – Irvin Yalom. W swojej książce odnosił się do grup wsparcia, które okazały się skuteczne w niesieniu pomocy pacjentom z trudnościami psychologicznymi. Wartościowy wpływ grupy możemy zaobserwować w codziennym życiu. Wystarczy przypomnieć sobie naukę do ważnego egzaminu czy klasówki. W wielu z nas wolało uczyć się w grupie, wspólnie ze znajomymi ze szkoły. Dobrym przykładem jest również wspólne chodzenie na siłownię lub grupowa zmiana nawyków żywieniowych, np. rezygnacja ze słodyczy czy fast foodów.

 

Działanie w grupie daje nam:

 

#1 Wsparcie

Wsparcie jest bardzo potrzebne w przeprowadzaniu zmian. Zwłaszcza w trudnych momentach. Najcenniejsze dla nas często bywa wsparcie emocjonalne. Grupa zazwyczaj składa się z osób, znajdujących się w podobnych sytuacjach, zmagających się z podobnymi problemami i dążących do wspólnego celu. Takie osoby wzajemnie się rozumieją i potrafią pomóc sobie w trudnych i kryzysowych momentach.

#2 Wspólny cel

Cel do osiągnięcia, który jest wspólny dla wszystkich tworzy poczucie wspólnoty, przynależności i zaangażowania. Sprawia, że wszyscy idą w jednym kierunku i krok po kroku starają się realizować powierzone zadanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala na budowanie przywiązania i odpowiedzialności.

#3 Wzajemnie więzi

Więzi oraz tworzenie relacji jest bardzo ważne i potrzebne, zwłaszcza w czasie kiedy stoimy przed dokonaniem zmiany. Pogłębiają bowiem one poczucie przynależności i  zapewniają poczucie bezpieczeństwa. Wspólne więzi sprawiają też, że czujemy się zaznajomieni z grupą i mamy do niej zaufanie. To wszystko powoduje, że dysponujemy odpowiednią przestrzeń i warunki do działania oraz dzielenia się ewentualnymi trudnościami.

 

Podsumowanie

Praca w grupie to przede wszystkim obcowanie z ludźmi o podobnych postawach, problemach i motywach. Ich wspólne dążenie w tym samym kierunku, wspólny cel, wzajemne wsparcie i chęć do działania potrafi jednoczyć, ale też zwiększać bądź utrzymywać motywację, która jest kluczowa w osiągnięciu zaplanowanej zmiany.

 

  1. Burke A. Group Work: How to Use Groups Effectively. [online]. [przeglądany 24 października 2018 r.] Dostępny w: https://uncw.edu/jet/articles/Vol11_2/Burke.pdf?fbclid=IwAR38kPXcTnYQG67mxAamltRmSteXcM9_6AeMs3ds_S1KcZIIEthw5bVmMM4
  2. Patrick R. Laughlin, Erin C. Hatch, Jonathan S. Silver, and Lee Boh, Groups Perform Better Than the Best Individuals on Letters-to-Numbers Problems: Effects of Group Size. [online]. [przeglądany 24 października 2018 r.] Dostępny w: https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-904644.pdf
  3. Yalom, I., Leszcz, M, Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

 

0 komentarzy