Streszczenia wykładów ze szkolenia w zakresie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej….”

Streszczenia wykładów ze szkolenia w zakresie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej….”

Tegoroczny kurs w formie e-learningu skierowany był do przedstawicieli zawodów medycznych oraz menadżerów zdrowia. W ramach szkolenia omówione zostały m.in.:
• najnowsze normy i zalecenia żywieniowe,
• zagadnienia profilaktyki otyłości i cukrzycy,
• zmiany w nawykach żywieniowych w okresie pandemii Covid-19,
• zasadność stosowania suplementów diety w okresie pandemii,
• rola aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia fizycznego i emocjonalnego,
• promocja aktywności w warunkach izolacji społecznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania streszczeń poszczególnych modułów szkoleniowych realizowanych ramach kursu:

Streszczenia – szkolenie przedstawiciele zawodów medycznych
Streszczenia – szkolenie dla menedżerów zdrowia

Bezpłatne e-szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz menadżerów zdrowia

Bezpłatne e-szkolenia dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz menadżerów zdrowia

Dążąc do zmiany obecnej sytuacji istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania działań mających na celu powstrzymanie dalszego wzrostu otyłości w populacji polskiej. Jednym z narzędzi mogących wspomóc działania w powyższym zakresie jest szeroko zakrojona edukacja zdrowotna skierowana do grup docelowych odpowiedzialnych za produkcję żywności, żywienie, edukację i leczenie społeczeństwa oraz za tworzenie i realizację działań w obszarze zdrowia publicznego społeczeństwa. Są to grupy docelowe w dużej mierze odpowiedzialne za stan zdrowia Polaków, m.in. takie jak: przedstawiciele zawodów medycznych, menedżerowie zdrowia, przedstawiciele przemysłu spożywczego, nauczyciele,  pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Od 10 grudnia 2021 zapraszamy wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych oraz menadżerów zdrowia na szkolenie Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla grup zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki z nadwagą i otyłością. Bezpłatne szkolenie , jest dostępne na platformie e-learningowej NIZP-PZH do 20 grudnia 2020.

Czego dowiedzą się uczestnicy szkolenia? Oto jego zakres tematyczny:

 • najnowsze normy i zalecenia żywieniowe,
 • zagadnienia profilaktyki otyłości i cukrzycy,
 • zmiany w nawykach żywieniowych w okresie pandemii Covid-19,
 • zasadność stosowania suplementów diety w okresie pandemii,
 • witamina D i jej wpływ na zdrowie,
 • rola aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia fizycznego i emocjonalnego oraz promocji aktywności w warunkach izolacji społecznej.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Dietetycy, fizjoterapeuci
 • Lekarze a w szczególności lekarze pierwszego kontaktu, diabetolodzy
 • Psycholodzy, psychodietetycy
 • Pielęgniarki oraz personel medyczny mający bezpośredni kontakt z pacjentami oraz możliwość ich edukacji w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych, np. cukrzycy.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

👉 Zarejestruj się na platformie https://elearning.pzh.gov.pl/index.php po pomyślnej rejestracji i ponownym zalogowaniu się na swoje konto należy kliknąć w symbol   “klucz grupy”, wpisać w polu unikalny kod SZ2021, a następnie wybrać interesujące Państwa szkolenie.