Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka
Jak wyglądają zdrowe sklepiki szkolne?

Jak wyglądają zdrowe sklepiki szkolne?

Regulacje prawne

Od sierpnia  2016 r. obowiązują przepisy określające, jakie produkty spożywcze mogą znajdować się w sklepikach szkolnych. Pełny asortyment tych produktów jest zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia poz. 1154 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

Rodzice!

Warto zatem, abyście wiedzieli, że sklepik szkolny to nie tylko miejsce, w którym dzieci mogą kupić produkty żywnościowe czy napoje w czasie swojego pobytu w szkole. To również miejsce, które poprzez korzystny dla zdrowia dzieci i młodzieży asortyment dostępnych produktów może pomagać w utrwalaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wyniesionych z domu (m.in. wspomagać dokonywanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych) lub kształtować te nawyki.

Wywołany temat asortymentu żywności sprzedawanej naszym dzieciom w szkole stał się na tyle ważny, że został uregulowany prawnie. Dzieci już od najmłodszych lat mogą uczyć się wybierać żywność, która jest wartościowa dla ich zdrowia, bo to będzie procentować w ich przyszłym, dorosłym życiu.