Jak wyglądają zdrowe sklepiki szkolne?

Jak wyglądają zdrowe sklepiki szkolne?

Regulacje prawne

Od sierpnia  2016 r. obowiązują przepisy określające, jakie produkty spożywcze mogą znajdować się w sklepikach szkolnych. Pełny asortyment tych produktów jest zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia poz. 1154 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

Rodzice!

Warto zatem, abyście wiedzieli, że sklepik szkolny to nie tylko miejsce, w którym dzieci mogą kupić produkty żywnościowe czy napoje w czasie swojego pobytu w szkole. To również miejsce, które poprzez korzystny dla zdrowia dzieci i młodzieży asortyment dostępnych produktów może pomagać w utrwalaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wyniesionych z domu (m.in. wspomagać dokonywanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych) lub kształtować te nawyki.

Wywołany temat asortymentu żywności sprzedawanej naszym dzieciom w szkole stał się na tyle ważny, że został uregulowany prawnie. Dzieci już od najmłodszych lat mogą uczyć się wybierać żywność, która jest wartościowa dla ich zdrowia, bo to będzie procentować w ich przyszłym, dorosłym życiu.