Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka
Jak rodzice mogą pomóc dziecku choremu na depresję?

Jak rodzice mogą pomóc dziecku choremu na depresję?

Takie uczucia jak rozpacz i przerażenie, które wyrażają się, na przykład, w pytaniach „co teraz będzie?”, „czy dziecko wyzdrowieje?”, są całkowicie uzasadnione w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka, ale ważne jest, aby rodzice z konsekwencją wspierali realizację wszystkich, proponowanych form leczenia. Jeśli więc specjalista zaproponuje rodzicom uczestniczenie w terapii rodzinnej, to nierozsądne jest złoszczenie się i szukanie dla dziecka terapii indywidualnej w myśl zasady: „to on ma problem, a nie my”, pokazując tym samym dziecku, że taką pomoc traktują bardziej jako karę, a nie jako wsparcie. Złość jest naturalna w przypadku stresu wywołanego chorobą i trzeba sobie pozwolić na jej wyrażanie. Niemniej sposób, w jaki się to robi będzie bardzo istotny, na przykład taki: „jestem zła, że tak się stało”, „jestem niezadowolona z ostatniego spotkania z lekarzem, bo mam wrażenie, że leki zbyt wolno działają”.

Często konieczność kontaktu z lekarzem psychiatrą budzi u rodziców i opiekunów lęk. Rodzice wstydzą się i nie chcą przyjąć do wiadomości, że dziecko cierpi na zaburzenia psychiczne, które ciągle jeszcze zbyt często, kojarzone są z dziwacznością i odrzuceniem. Najdłużej jak mogą odwlekają wizytę u lekarza, aby nie usłyszeć potwierdzenia swoich przeczuć i diagnozy. Ten mechanizm zaprzeczenia chorobie jest bardzo niebezpieczny, ponieważ utrudnia skorzystanie z różnych form działań terapeutycznych i wydłuża proces zdrowienia. A leczenie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży wymaga kompleksowego podejścia – różnych form terapii (indywidualnej, grupowej, rodzinnej), warsztatów dla rodziców, psychoedukacji ale też w zależności od wskazań lekarza – farmakologii. Niezwykle ważna jest także pomoc rodziców, mającą na celu wspieranie dziecka i zapewnienie mu odpowiedniej opieki.

Warto też zacząć od najprostszych rzeczy: na przykład rozmowy. Ale raczej dialogu z dzieckiem, a nie monologu – „kazania”. Zamiast pytań konfrontacyjnych typu „co się z tobą dzieje?”, lepiej powiedzieć: „jak mogę ci pomóc?”, „chciałabym zrozumieć, co spowodowało, że zaczęłaś…”, „wiem, że jest ci trudno, porozmawiajmy – może razem łatwiej coś wymyślimy”. Istnieje szansa, że wielokrotnie zachęcane dziecko do rozmowy, powoli podejmie dialog i spróbuje wyjaśnić co przeżywa.

Rodzice mogą też pomagać dzieciom w najprostszych, domowych czynnościach (szczególnie na początku choroby) i rozwiązywaniu codziennych problemów. Dobrze, aby nie mieli wygórowanych oczekiwań, co do czasu wychodzenia z choroby. Nie powinni też nic wymuszać, ale jednocześnie nie mogą „odpuszczać” dziecku.

Rodzice muszą wiedzieć, że chore dziecko boi się ujawniać swoje myśli i przeżycia. Najczęściej  ma przekonanie, że i tak nikt go nie zrozumie, a jeszcze może przy okazji zareagować śmiechem czy odrzuceniem. Dlatego często zmaga się samo z trudnymi dla siebie uczuciami, próbując je stłumić. Kiedy jednak któreś z nich, na przykład, gniew – ujawni się na zewnątrz – doświadczają poczucia winy, że sprawiło rodzicowi przykrość. Jedyne, co rodzice mogą zrobić w takiej sytuacji, to wykazać zrozumienie dla tych sprzecznych zachowań i odejść od kar, pretensji czy obrażania się. Taka postawa przyniesie ulgę dziecku, pomoże w rozładowaniu trudnych sytuacji, pojawiającego się napięcia i wpłynie pozytywnie na proces zdrowienia.

Jeśli tylko będzie to możliwe, warto delikatnie i z wyczuciem, zachęcać dziecko do aktywności fizycznej. Kiedy doświadcza się obniżonego nastroju, trudno zmobilizować się do ćwiczeń. Ale właśnie to, może dość szybko poprawić samopoczucie naszego dziecka.

Potwierdzają to badania – autorzy meta analizy (3147 artykułów) wskazali na pozytywny wpływ oddziaływania ćwiczeń fizycznych na zmniejszenie objawów depresji u młodzieży.

Rola rodziców w powrocie dziecka do zdrowia jest bardzo ważna. Zrozumienie dla trudności dziecka, otoczenie go troskliwą opieką i okazywanie  miłości, sprawi, że będzie mu łatwiej mierzyć się z chorobą. Przyspieszy także jego powrót do zdrowia.


Czytaj także:

Depresja – choroba nie tylko dorosłych

Podejrzewasz u siebie depresję? Możesz sobie pomóc!

 1. Józefik, B., Wolska ,M. (2009). Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Hachette Polska Sp. z o.o.
 2. Korczak, D.J., Madigan, S., Colasanto, M. Children’s Physical Activity and Depression: A Meta-analysis. Official Journal Of The American Academy Of Pediatrics 2017; 139 (4). https://pediatrics.aappublications.org/content/139/4/e20162266
 3. Kalinowska, S., Nitsh, K., Duda, P. i in. Depresja u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny, etiologia, terapia. Annales academiae medicae stetinensis roczniki pomorskiej akademii medycznej w szczecinie 2013, 59, 1, 32–36.  Pobrane z: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0018/67212/59-01_032-036.pdf
Depresja – choroba nie tylko dorosłych

Depresja – choroba nie tylko dorosłych

Występowanie depresji u dzieci i młodzieży

Depresja, to choroba przewlekła, często nawracająca i dotyczy nie tylko osób dorosłych. W grupie dzieci i młodzieży cierpi na nią 1% dzieci w wieku przedszkolnym powyżej 2 i 3 roku życia, a 2% w grupie dzieci 6-12 lat. Inne badania mówią, że występowanie depresji w populacji młodzieży może dotyczyć nawet od 4% do 20%. W okresie dzieciństwa choruje tyle samo dziewcząt co chłopców, natomiast w okresie dojrzewania częściej chorują dziewczęta.

O depresji okresu dzieciństwa i wieku młodzieńczego wciąż jest mniej wiadomo niż o tej u dorosłych. Niemniej, podobnie jak u dorosłych, nagła zmiana zachowania, która utrzymuje się przez jakiś czas i utrudnia dotychczasowe, normalne funkcjonowanie, powinna zwrócić uwagę rodziców i przyczynić się do skorzystania z fachowej pomocy. Bo im młodsze dziecko zachoruje, tym bardziej niebezpieczne są skutki nieleczonego zaburzenia dla późniejszego, ogólnego rozwoju dziecka.

Badania mówią o tym, że zachorowanie na depresję w wieku rozwojowym, prognozuje nie tylko jej wystąpienie w późniejszym życiu, ale wiąże się także, w wieku dorosłym, ze zwiększonym ryzykiem:

 • samobójstwa,
 • nadużywania substancji psychoaktywnych,
 • wystąpienia kłopotów ogólno zdrowotnych,
 • gorszego funkcjonowania społecznego.

Różnice w objawach

Aktualnie przyjmuje się, że obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży nie różni się od depresji dorosłych, u których podstawowe objawy rozpoznawania epizodu depresji (obniżony nastrój, utrata zainteresowań i zdolności do radowania się, zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszania aktywności) oraz objawy dodatkowe są określone i opisane. Nie należy jednak zapominać, że obraz kliniczny zaburzeń nastroju u dzieci charakteryzuje się pewnymi specyficznymi symptomami.

U dzieci i młodzieży przebieg zależy od wieku i czasu trwania zaburzenia, a objawy trudniej rozpoznać, ze względu na ich podobieństwo do charakterystycznych zachowań dla danego okresu rozwojowego.

Szczególnie u małych dzieci, które nie umieją jeszcze mówić o swoich odczuciach i potrzebach, objawy depresyjne są maskowane przez inne stany, dolegliwości czy zachowania. Pojawiają się skargi na bóle brzucha, duszności, bóle głowy, moczenie nocne, zaburzenia snu. Brak zainteresowania zabawkami i rówieśnikami, płaczliwość, drażliwość, powtarzające się wybuchy złości.

U dzieci w wieku wczesno-szkolnym, rodziców powinny zaniepokoić: kłopoty w nauce, niechęć do kontaktów z rówieśnikami, wzmożona drażliwość i zachowania agresywne, lękliwość, zamykanie się w pokoju i ucieczka „w komputer”. Zmniejszenie, ale też zwiększenie łaknienia, poczucie bezradności, negatywna ocena siebie i świata, mogą pojawić się myśli samobójcze i wypowiedzi o charakterze rezygnacyjnym.

U nastolatków o depresji może świadczyć: obniżenie nastroju o różnym nasileniu, zaniżona samoocena, podwyższony poziom lęku, trudności w nauce, uczucie nudy i brak odczuwania przyjemności, niepodejmowanie oczekiwanych czynności (np. chodzenie do szkoły), eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi, męczliwość, złe samopoczucie, tendencja do zachowań agresywnych, samookaleczenia. Narastające objawy u młodzieży wymagają szczególnej uwagi, ponieważ mogą doprowadzić do próby samobójczej lub samobójstwa. Szczególnie, że w ostatnich latach zaobserwowano obniżanie się wieku młodocianych samobójców.

Na koniec, warto jeszcze raz podkreślić z całą mocą, że utrzymujące się, niepokojące objawy oraz zachowania u dzieci i młodzieży, powinny skłonić opiekunów do zdecydowanych kroków i poszukania specjalistycznej pomocy u psychologa i/lub lekarza. Diagnozę dotyczącą zaburzeń psychicznych (czyli także depresji), stawia lekarz psychiatra.

 


Masz pytania? Chcesz prozmawiać z dietetykiem i/lub psychologiem. Skorzystaj z bezpłatnej porady Centrum Dietetycznego Online 


 

 1. Kołodziejek, M. Depresja u dzieci i młodzieży: podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapia 2008; 2: 15–33. Pobrane z : http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2008n2s15Kolodziejek.pdf
 2. Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020, Mister Zdrowia, Warszawa, 2016, aktualizacja 2018. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-zapobiegania-depresji-w-polsce-na-lata-2016-2020
 3. Kalinowska, S., Nitsh, K., Duda, P. i in. Depresja u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny, etiologia, terapia .Annales academiae medicae stetinensis roczniki pomorskiej akademii medycznej w szczecinie 2013, 59, 1, 32–36.  Pobrane z: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0018/67212/59-01_032-036.pdf
Podejrzewasz u siebie depresję? Możesz sobie pomóc!

Podejrzewasz u siebie depresję? Możesz sobie pomóc!

Depresja jako problem globalny

Depresja to choroba wpływająca na wszystkie obszary życia człowieka, często uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie i samorealizację. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2018 r. na całym świecie na depresję cierpi ok. 300 milionów osób, z czego każdego roku ok. 800 tysięcy umiera z powodu samobójstwa. Okazuję się, że w skali światowej to kobiety częściej zapadają na tę chorobę. W Polsce problem ten również jest poważny. Jak pokazują dostępne dane, ok. 3% populacji choruje na depresję, a według raportu EZOP (Zdrowie Psychiczne Polaków) nieco ponad 30% z nas deklaruje obniżony nastrój. W 2011 r. ze względu na 66% wzrost zachorowań na depresję w ciągu 10 lat Ministerstwo Zdrowia zawarło problem depresji w jednym z Priorytetów Promocji Zdrowia Psychicznego w Ochronie Zdrowia. Dokument ten ma na celu wdrożenie działań, które w przyszłości zmniejszą liczbę zachorowań i podniosą świadomość społeczną na temat zaburzeń nastroju. Należy do nich:

 • upowszechnianie wiedzy na temat wczesnych objawów depresji i możliwościach jej leczenia,
 • poszerzenie działalności społecznej na rzecz zwiększenia świadomości na temat depresji,
 • organizacja szkoleń dla lekarzy, które nauczą jak rozpoznawać pierwsze symptomy choroby,
 • polepszenie współpracy między lekarzami wielu specjalności,
 • tworzenie specjalistycznych miejsc, które zajmą się leczeniem zaburzeń nastroju.

Zjawisko zachorowań na depresję osiągnęło zasięg globalny. Aby zwiększyć świadomość społeczną, przybliżyć i oswoić tą chorobę 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją.

 

Przyczyny depresji

Przyczyn depresji może być bardzo wiele. Może ona być wywołana czynnikami wewnętrznymi, związanymi z osobowością jednostki, ale też trudnymi i nagłymi doświadczeniami, które przewyższają zdolności radzenia sobie. Do doświadczeń tych często należą sytuacje życiowe takie jak nagła utrata pracy, długie bezrobocie, śmierć bliskiej osoby, rozwód lub rozstanie. Depresja może być również wynikiem reakcji na niektóre choroby takie jak np. nowotwory, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia hormonalne lub może występować jako objaw innych poważnych schorzeń, do których należą: guzy mózgu, padaczka, urazy (np. płata skroniowego czy czołowego).

Jak widać potencjalnych przyczyn depresji jest bardzo wiele, dlatego w każdym z przypadków wymagana jest dogłębna diagnoza, rzetelny, szczegółowy wywiad oraz indywidualne podejście do pacjenta.

 

Depresja a otyłość

Czy istnieje związek między otyłością a depresją? W tym przypadku badania nie są jednoznaczne, jednak wiele danych wskazuje na to, że otyłość może być czynnikiem ryzyka występowania depresji ale tylko u kobiet. Niemniej na uwagę zasługuje fakt, że cechy takie jak niska samoocena, brak wiary w siebie, obniżony nastrój są obserwowane u osób z otyłością i jednocześnie są charakterystyczne dla występowania depresji. Według dostępnych danych wskazuje się również, że niektóre rodzaje depresji i otyłości mogą mieć wspólne podłoże patofizjologiczne. W tych dwóch chorobach występują między innymi zaburzenia w równowadze neuroprzekaźników (serotoniny, noradrenaliny, dopaminy i neuropeptyd Y). Odnotowuje się tu również m. in.  mniejszą wrażliwość organizmu na działanie serotoniny.

Podsumowując, w tym momencie istnieją doniesienia, które wskazują na związek między depresją a otyłością, jednak aby jednoznacznie to stwierdzić potrzebne są dalsze badania w tym obszarze.

 

Objawów depresji nie można lekceważyć

Objawy depresji zwłaszcza w początkowej fazie często są bagatelizowane przez osoby z otoczenia i przez samego chorego. Do tych najbardziej charakterystycznych zaliczamy:

 • ciągłe zmęczenie,
 • odejście od wcześniejszych zainteresowań,
 • niemożność odczuwania radości,
 • czarnowidztwo,
 • problemy z apetytem (obniżony lub podwyższony),
 • niska samoocena,
 • zaburzenia koncentracji,
 • zaburzenia funkcji poznawczych.

W sytuacji, w której pojawi się co najmniej kilka z powyżej wymienionych objawów  należy obserwować swój stan i gdy oznaki te nie ustępują przez co najmniej 2 tygodnie lub tym bardziej, gdy się nasilają, wskazane jest zasięgnięcie opinii lekarza. Z drugiej strony warto pamiętać, że podobne objawy wcale nie muszą oznaczać depresji, tylko mogą wskazywać na epizodyczny spadek nastroju. Stąd też, gdy się pojawią należy zwrócić uwagę na okoliczności życiowe osoby cierpiącej, między innymi:

 • czy dana osoba doświadczyła ostatnio trudnej, nagłej sytuacji życiowej (utrata pracy, rozstanie, śmierć bliskiej osoby),
 • czy wcześniej zdarzały się u niej epizody depresyjne,
 • czy wyżej wymienione objawy są jedynymi jakie występują,
 • czy w rodzinie tej osoby zdarzały się zachorowania na depresję.

 

Ciekawostka: Jak odróżnić depresję od zwykłego spadku nastroju?

Pomimo, że objawy na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, okresowy spadek nastroju od depresji różni się przede wszystkim:

 • czasem trwania

Depresja to choroba, która zazwyczaj trwa miesiące. Spadek nastroju utrzymuje się zazwyczaj maksymalnie kilka dni.

 • rodzajem obniżonego nastroju

Osoba cierpiąca na depresję czuje wszechogarniający smutek, nie jest w stanie czerpać przyjemności z niczego, nawet z rzeczy, które wcześniej bardzo ją cieszyły. Stan jaki u niej dominuje to smutek i poczucie bezsensu. Sam spadek nastroju ma znacznie mniejsze nasilenie i nie rzutuje na wszystkie obszary naszego życia.

 • formą krytycyzmu

Osoby z depresją wchodzą w depresyjny świat, zatracają się w nim i gubią krytyczne spojrzenie na swoją sytuację. Osoby ze spadkiem nastroju wiedzą, że nie jest to ich naturalny stan, są wobec niego krytyczne.

 

Jak walczyć z depresją?  

Depresja to ciężka i podstępna choroba odbierająca człowiekowi zasoby do poradzenia sobie z nią. Dlatego pomoc specjalistów oraz wsparcie osób najbliższych, są niezmiernie istotne, aby pokonać tę chorobę. Niewątpliwie pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza psychiatry, który postawi rozpoznanie i pokieruje dalej. W leczeniu depresji często – zwłaszcza w początkowych etapach – stosuje się leki przeciwdepresyjne, później nacisk kładzie się na pracę z psychologiem. Osoby cierpiące na depresje mogą również skorzystać z pomocy w postaci grupy wsparcia. W grupach tych chorujący spotyka się z innymi osobami, które zmagają się z podobnym problemem. Podczas spotkania uczestnicy grupy mogą wymieniać się własnymi doświadczeniami z chorobą, sposobami radzenia sobie z nią, a także wzajemnie się wspierać i motywować do walki.  

 

Dieta jako bardzo ważny element w leczeniu depresji

Okazuje się, że odpowiednio zbilansowana dieta pomaga w walce z chorobą. Przede wszystkim pozwala uzupełnić niedobory i przywrócić równowagę w poziomie neuroprzekaźników. W jadłospisie osób chorych powinny znaleźć się węglowodany w postaci pełnoziarnistych produktów zbożowych, warzyw i owoców. Należy zadbać również o dostarczanie  kwasów tłuszczowych omega-3, które są  zawarte w dużych ilościach w tłustych rybach oraz kwasu foliowego, wpływającego na zwiększenie liczby neuroprzekaźników w mózgu. Ważna jest także witamina B oraz żelazo i selen. Warto pamiętać, że dobrze zbilansowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby chorej dieta istotnie wpływa na zdrowienie, dlatego nie warto jej bagatelizować ani pomijać w procesie leczenia.  

 1. Krawczyk, K., Rybakowski, J. Zastosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu depresji. [przeglądany 12 grudnia 2018 r.] Dostępny w www.szlachetnezdrowie.dyczek.pl
 2. Ministerstwo Zdrowia. Priorytety w promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia. [przeglądany 12 grudnia 2018 r.] Dostępny w: www.umwd.dolnyslask.pl
 3. www.who.int/news-room/fact-sheets
 4. www.who.int/news-room/detail
 5. EZOP RAPORT Charakterystyka rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w Polsce na podstawie badania EZOP. [przeglądany 12 grudnia 2018 r.] Dostępny w: www.ezop.edu.pl
 6. Gałecki, P., Talarkowska, M., Teoria zapalna depresji – najważniejsze fakty. [przeglądany 12 grudnia 2018 r.] Dostępny w: www.psychiatriapolska.pl
 7. Olszanecka-Glinianowicz, M. Depresja — przyczyna czy skutek otyłości? [przeglądany 12 grudnia 2018 r.] Dostępny w: journals.viamedica.pl
Aktywność fizyczna – ważny element terapii w depresji

Aktywność fizyczna – ważny element terapii w depresji

Depresja będąc najczęstszym zaburzaniem psychicznym, staje się coraz częstszą przyczyną ogólnej zachorowalności ale i umieralności na całym świecie. Na ogół leczy się ją za pomocą leków przeciwdepresyjnych czy też terapii psychologicznej, niemniej coraz większą popularnością cieszą się alternatywne metody jej pokonywania, takie jak ćwiczenia ruchowe. Jak wskazują wyniki badań naukowych, aktywność fizyczna promuje pozytywne zmiany w stanie zdrowia psychicznego i umiejętność radzenia sobie ze stanami depresyjnymi. Mechanizm wpływu wysiłku ruchowego na stan psychiczny nie jest jednoznacznie wyjaśniony i wciąż podlega intensywnym analizom naukowym. Część wyników dowodzi, że mechanizm ten jest oparty na działaniu endorfin i monoamin oraz obniżaniu poziomu hormonów stresu, w tym głównie kortyzolu. Z drugiej strony istnieją dowody wskazujące, że aktywność mięśni szkieletowych może mieć wpływ na „detoksykację” organizmu, która chroni mózg przez rozwojem chorób i zaburzeń psychicznych. Ogólnie jednak, ruch i wysiłek fizyczny zmniejszają poczucie lęku i depresji nawet u osób wysoce neurotycznych.

Szereg randomizowanych badań klinicznych badających wpływ ćwiczeń na objawy depresyjne wskazuje, że osoby ze zdiagnozowaną depresją poddawane leczeniu aktywnością fizyczną miały znacząco niższe wyniki w zakresie odczuwanej depresji niż ci, którzy otrzymywali leczenie kontrolne bez ćwiczeń ruchowych. Również osoby ze stwierdzoną ciężką depresją po 4-miesięczym kursie ćwiczeń aerobowych wykazywały znaczną poprawę kondycji psychicznej. Istotne, że po 10 miesiącach w grupie tej liczba osób z remisją choroby była znacząco niższa niż wskaźniki nawrotów choroby wśród pacjentów leczonych tylko farmakologicznie. Dodatkowo samodzielne wykonywanie ćwiczeń przez osoby z depresją podczas okresu obserwacji było związane z mniejszym prawdopodobieństwem postawienia diagnozy depresji pod koniec tego okresu. A zatem, u osób z depresją terapia ruchowa może wiązać się ze znaczną korzyścią terapeutyczną, szczególnie jeśli ćwiczenia są kontynuowane w czasie. Istotne, że w przypadku osób z depresją wysiłek związany z ruchem nie musi być o dużym natężeniu, wystarczy nawet najmniejsza ale systematyczna aktywność fizyczna. Najbardziej skuteczne terapeutycznie będą  zatem lekkie ćwiczenia aerobowe, rozciągające czy też stretching.

 

ZALECENIA:

WHO (World Health Organization) – ogólnie u osób z depresją rekomenduje aktywność fizyczną trwającą ok. 45 minut 3 razy w tygodniu,

NIHCE (National Institute for Health and Clinical Excellence) – w przypadkach łagodnej oraz umiarkowanej depresji rekomenduje nadzorowane programy ćwiczeń fizycznych, trwające 45 minut do 60 minut, o niewielkiej intensywności, trzy razy w tygodniu, przez około 10-14 tygodni.

Aktywność fizyczna osób z depresją stanowi złożone i skomplikowane zagadnienie. Często istnieją bowiem duże trudności z nakłonieniem i motywacją osoby cierpiącej na depresję do jakiejkolwiek aktywności ruchowej, szczególnie w pierwszych etapach choroby. Dlatego zaleca się zacząć od minimalnych dawek wspólnej aktywności z osobą chorą, np. od 5 minut dziennie i stopniowo zwiększać długość wspólnej aktywności fizycznej.

Jak podają eksperci, aktywność fizyczna winna być „terapią pierwszego rzutu” dla pacjentów z depresją, u których receptę należy dostosować do potrzeb pacjentów, obecnego poziomu ich aktywności, preferowanego typu i intensywność aktywności. Niektórzy badacze uważają programy ćwiczeń wysiłkowych za alternatywę dla leków przeciwdepresyjnych, szczególnie  w leczeniu depresji u osób starszych. Chociaż leki przeciwdepresyjne mogą ułatwiać szybszą początkową odpowiedź terapeutyczną niż ćwiczenia, po dłuższym okresie leczenia treningi okazują się być równie skuteczne w zmniejszaniu depresji u tych pacjentów.

 

 1. Babyak M, Blumenthal JA, Herman S, i wsp. Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosom Med. 2000, 62(5):633–8.

 2. Blake H. Physical activity and exercise in the treatment of depression. Front Psychiatry. 2012, 3:106.

 3. Blumenthal JA, Babyak MA, Moore KA, Craighead WE, Herman S, Khatri P, i wsp. Effects of exercise training on older patients with major depression. Arch Intern Med. 1999, 159(19):2349-56.

 4. Cooney GM, Dwan K, Greig CA, Lawlor DA, Rimer J, Waugh FR, McMurdo M, Mead GE. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2013, 12;(9):CD004366.

 5. Craft LL, Landers DM. The effect of exercise on clinical depression and depression resulting from mental illness: a meta-analysis. J Sport Exerc Psychol. 1998, 20(4):339–57.

 6. Da Silva MA, Singh-Manoux A, Brunner EJ, i wsp. Bidirectional association between physical activity and symptoms of anxiety and depression: the Whitehall II study. Eur J Epidemiol. 2012, 27(7):537–46.

 7. Kvam S, Kleppe CL, Nordhus IH, Hovland A. Exercise as a treatment for depression: A meta-analysis. J Affect Disord. 2016, 15;202:67-86.

 8. National Institute for Health and Clinical Excellence. Depression: the Treatment and Management of Depression in Adults (Update). 2009. Dostępne: http://www.nice.org.uk/guidance/CG90

 9. Rethorst CD, Wipfli BM, Landers DM. The antidepressive effects of exercise: a meta-analysis of randomized trials. Sports Med. 2009, 39(6):491–511.

 10. Rhodes RE, Smith NEI. Personality correlates of physical activity: A review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2006, 40(12):958-65.

 11. Roshanaei-Moghaddam B, Katon WJ, Russo J. The longitudinal effects of depression on physical activity. Gen Hosp Psychiatry. 2009, 31(4):306–15.

 12. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44406/1/9789241548069_eng.pdf (dostępne 21.12.2017 r.)

 13. Wilson KE, Dishman RK. Personality and physical activity: A systematic review and meta-analysis. Pers Individ Dif. 2015, 72:230-42.