Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. W latach 1970-76 kierowal zakładem Żywienia Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, a w okresie 1974-76 równolegle Zakładem Organizacji Ochrony Zdrowia Ludności Wiejskiej oraz jako specjalista drugiego stopnia, specjalista wojewódzki dla wojewodztwa lubelskiego, był także kierownikiem specjalizacji dla lekarzy z zakresu medycyny pracy z tego regionu. Zatrudniony w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie od 1 października 1976 r. W latach 1991-2001 wygrał dwukrotnie konkurs na stanowisko dyrektora IŻŻ. Wieloletni dyrektor Centrum WHO dla Polski w IŻŻ w dziedzinie żywienia oraz bezpieczenstwa żywności. Wielokrotny ekspert delegacji rządowej w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wieloletni ekspert Międzynarodowego Instytutu Nauk o Życiu z siedzibą w Brukseli (ILSI), przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie, w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy w Kopenhadze, a także w OECD z siedzibą w Paryżu. Autor oraz współautor ponad 425 artykułów naukowych i monografii w języku polskim i angielskim z obszaru różnych aspektów prewencji chorób żywieniowo zależnych, głównie w odniesieniu do kobiet w wieku prokreacyjnym, epidemiologii żywienia człowieka oraz bezpieczeństwa żywności. Od 1993 r. współpracownik placówek naukowych w Stanach Zjednocznych z obszaru żywienia, bezpieczenstwa żywności i zmniejszania ryzyka chorób żywieniowo zależnych. Aktualnie ekspert międzynarodowej grupy Global Burden of Diseases z siedzibą w Harvardzie oraz Washington University w Seattle. Citation Index za rok 2016 - 242.
Pozostałości pestycydów w żywności – jak uniknąć narażenia na substancje szkodliwe

Pozostałości pestycydów w żywności – jak uniknąć narażenia na substancje szkodliwe

Substancje chemiczne są wykorzystywane w procesie produkcji żywności, aby zapewnić sezonową dostępność i dobrą jakość produktów. Jednak pamiętajmy, że stosowanie nawozów czy pestycydów niesie ze sobą również ryzyko zanieczyszczenia tkanek organizmu człowieka. Dlatego tak ważne jest mycie lub obieranie owoców i warzyw.

czytaj dalej