Home 9 Aktualności 9 Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej – czym jest?

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej – czym jest?

Autor

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej - czym jest?
„Weź zdrowie w swoje ręce” to hasło, które przyświeca powołaniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła (IŻŻ) oraz dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Swiss Contribution) i współfinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia. Obecnie NCEŻ jest finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Działalność Instytutu Żywności i Żywienia, która liczy już ponad 50 lat, obejmuje zakres zadań i projektów w obszarze zdrowia publicznego. IŻŻ odpowiada za opracowywanie i publikowanie norm żywienia dla populacji polskiej oraz tabel składu i wartości odżywczej produktów. Dzięki zaangażowaniu specjalistów, organizacji wielu konferencji naukowych, stałej współpracy z instytucjami w kraju i za granicą, profesjonalnemu zapleczu laboratoryjnemu, Instytut stanowi ważną przestrzeń do prowadzenia konsultacji na tematy związane z żywnością, żywieniem i zdrowiem publicznym. Jest wiarygodnym, niezależnym i obiektywnym źródłem informacji.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zrodziło się z potrzeby szerzenia wiedzy w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia, pozytywnej zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków. Bazując na działalności IŻŻ oraz czerpiąc z doświadczenia i nowoczesnych narzędzi, wypracowanych w dotychczas realizowanych programach, NCEŻ staje się wiarygodnym, sprawdzonym i przede wszystkim łatwo dostępnym źródłem wiedzy dla każdego Polaka. Każdy zainteresowany poprawą stanu swojego zdrowia i jakości życia, ma dostęp do wyników najnowszych badań prowadzonych przez IŻŻ, szeregu artykułów edukacyjnych i materiałów video. Zawsze też może skorzystać z profesjonalnego doradztwa doświadczonych ekspertów związanych z Instytutem.

Inne nowości z Poradni CDO: