Kierownik projektu „Zachowaj równowagę”, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia.


Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie w latach 2004-2019, keirownik projektu "Zachowaj Równowagę, kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie; ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Specjalnością naukową i kliniczną prof. M. Jarosza są: choroby wewnętrzne, gastroenterologia i leczenie żywieniowe.  Kierownik i/lub uczestnik realizacji tematów działalności statutowej Instytutu Żywności i Żywienia, grantów i projektów badawczych zamawianych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Komisji Wspólnot Europejskich, Banku Światowego. Autor lub współautor ponad 500 różnych publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych.

Prof. M. Jarosz pełni funkcję: członka Rady Sanitarno-Epidemiologicznej (od 2008 r.) i przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia (2014–2017), wiceprzewodniczącego Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej
i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, członka Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN (od 2007 r.); przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTGE oraz od wielu już lat wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej ds. Helicobacter pylori PTGE. Na forum międzynarodowym od 2005 r. jest przedstawicielem Polski do współpracy z WHO w zakresie żywienia, żywności i prewencji chorób żywieniowozależnych. Lider National Information Focal Point for Nutrition and Physical Activity for Poland oraz wyznaczony przez Komitet Europejski Rady Ministrów na przedstawiciela Polski
do udziału w pracach Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. odżywiania, aktywności fizycznej i otyłości Komisji Europejskiej.

Od 2007 r. ekspert w zakresie tematyki żywieniowej do współpracy z forum doradczym EFSA, zgłoszony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Od 2007 r., decyzją Ministra Zdrowia, przewodniczący i kierownik Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia
i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, którego jest współtwórcą.

Profesor Mirosław Jarosz jest laureatem nagród za wyróżniające się prace konferencyjne. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia uhonorowany został przez Ministra Zdrowia nagrodą I stopnia (2000), w 2005 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w roku 2010 — Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Kierownik projektu „Zachowaj równowagę”, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia.


Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie w latach 2004-2019, keirownik projektu "Zachowaj Równowagę, kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie; ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Specjalnością naukową i kliniczną prof. M. Jarosza są: choroby wewnętrzne, gastroenterologia i leczenie żywieniowe.  Kierownik i/lub uczestnik realizacji tematów działalności statutowej Instytutu Żywności i Żywienia, grantów i projektów badawczych zamawianych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Komisji Wspólnot Europejskich, Banku Światowego. Autor lub współautor ponad 500 różnych publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych.

Prof. M. Jarosz pełni funkcję: członka Rady Sanitarno-Epidemiologicznej (od 2008 r.) i przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia (2014–2017), wiceprzewodniczącego Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej
i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, członka Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN (od 2007 r.); przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTGE oraz od wielu już lat wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej ds. Helicobacter pylori PTGE. Na forum międzynarodowym od 2005 r. jest przedstawicielem Polski do współpracy z WHO w zakresie żywienia, żywności i prewencji chorób żywieniowozależnych. Lider National Information Focal Point for Nutrition and Physical Activity for Poland oraz wyznaczony przez Komitet Europejski Rady Ministrów na przedstawiciela Polski
do udziału w pracach Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. odżywiania, aktywności fizycznej i otyłości Komisji Europejskiej.

Od 2007 r. ekspert w zakresie tematyki żywieniowej do współpracy z forum doradczym EFSA, zgłoszony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Od 2007 r., decyzją Ministra Zdrowia, przewodniczący i kierownik Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia
i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, którego jest współtwórcą.

Profesor Mirosław Jarosz jest laureatem nagród za wyróżniające się prace konferencyjne. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia uhonorowany został przez Ministra Zdrowia nagrodą I stopnia (2000), w 2005 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w roku 2010 — Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.