Absolwentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW (specjalizacja biotechnologia w przemyśle spożywczym); absolwentka Podyplomowych Studiów Poradnictwa Dietetycznego IŻŻ; pracownik Laboratorium Akredytowanego IŻŻ; audytor wewnętrzny systemów GMP/GHP oraz HCCP wg. ISO 22000:2005; współrealizator różnych projektów i programów dotyczących zwalczania nadwagi i otyłości w Polsce (POL-HEALTH); współrealizator wielu szkoleń z zakresu metod analizy instrumentalnej, w szczególności chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS); autor i współautor publikacji naukowych; wieloletnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa żywności, szczególnie na tle zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych; obszar badań naukowych: analiza chromatograficzna; izomery trans kwasów tłuszczowych (TFA); bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności; wpływ czynników ryzyka na rozwój chorób cywilizacyjnych.

Absolwentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW (specjalizacja biotechnologia w przemyśle spożywczym); absolwentka Podyplomowych Studiów Poradnictwa Dietetycznego IŻŻ; pracownik Laboratorium Akredytowanego IŻŻ; audytor wewnętrzny systemów GMP/GHP oraz HCCP wg. ISO 22000:2005; współrealizator różnych projektów i programów dotyczących zwalczania nadwagi i otyłości w Polsce (POL-HEALTH); współrealizator wielu szkoleń z zakresu metod analizy instrumentalnej, w szczególności chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS); autor i współautor publikacji naukowych; wieloletnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa żywności, szczególnie na tle zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych; obszar badań naukowych: analiza chromatograficzna; izomery trans kwasów tłuszczowych (TFA); bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności; wpływ czynników ryzyka na rozwój chorób cywilizacyjnych.

Co nowego w e-Bazie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności?

Co nowego w e-Bazie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności?

Elektroniczna Baza danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych (e-Baza) została utworzona w 2017r. w ramach zadania 3.1.7. pn. „Badanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności w 2017 r. i prowadzenie bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych w latach 2017 – 2020” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

czytaj dalej
Co nowego w e-Bazie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności?

Co nowego w e-Bazie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności?

Elektroniczna Baza danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych (e-Baza) została utworzona w 2017r. w ramach zadania 3.1.7. pn. „Badanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności w 2017 r. i prowadzenie bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych w latach 2017 – 2020” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

czytaj dalej
Izomery trans kwasów tłuszczowych – stan aktualny

Izomery trans kwasów tłuszczowych – stan aktualny

Izomery trans kwasów tłuszczowych (ang. trans fatty acids, TFA, tłuszcze trans), z punktu widzenia budowy chemicznej, oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej jednym niesprzężonym (tj. przerwanym co najmniej jedną grupą metylenową) wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w konfiguracji trans[1].

czytaj dalej
Izomery trans kwasów tłuszczowych – stan aktualny

Izomery trans kwasów tłuszczowych – stan aktualny

Izomery trans kwasów tłuszczowych (ang. trans fatty acids, TFA, tłuszcze trans), z punktu widzenia budowy chemicznej, oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej jednym niesprzężonym (tj. przerwanym co najmniej jedną grupą metylenową) wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w konfiguracji trans[1].

czytaj dalej
Czy margaryny miękkie zawierają izomery trans?

Czy margaryny miękkie zawierają izomery trans?

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami w profilaktyce chorób żywieniowo zależnych, w tym przede wszystkim chorób sercowo-naczyniowych, tłuszcze zwierzęce powinny być zastępowane olejami roślinnymi z wyjątkiem olejów tropikalnych (palmowego i kokosowego). Szczególnie zalecane jest zastępowanie masła margarynami miękkimi (kubkowymi), które zawierają mało niekorzystnych dla zdrowia nasyconych kwasów tłuszczowych, a dużo – zalecanych w żywieniu – jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Warto podkreślić, że miękkie margaryny kubkowe są, obok masła, zalecane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w żywieniu zdrowych dzieci do lat trzech. Powstaje jednak pytanie czy margaryny miękkie nie zawierają niekorzystnych dla zdrowia izomerów trans kwasów tłuszczowych (ang. trans fatty acids, TFA) tzw. tłuszczów trans?

czytaj dalej
Izomery trans a choroby alergiczne

Izomery trans a choroby alergiczne

Wysokie pobranie izomerów trans kwasów tłuszczowych (ang. trans fatty acids, TFA) z dietą może prowadzić do wzrostu ryzyka rozwoju chorób alergicznych, w tym astmy, atopowego zapalenia skóry oraz alergicznego nieżytu nosa. Z tego względu istnieje konieczność ograniczania ich spożycia, szczególnie przez kobiety w ciąży, matki karmiące i dzieci (tzw. grupy wrażliwe).

czytaj dalej