Zdrowie psychiczne i zachowania zdrowotne w czasie pandemii COVID-19

Zdrowie psychiczne i zachowania zdrowotne w czasie pandemii COVID-19

W okresie pandemii Covid-19 obserwujemy zmiany w zakresie zdrowia psychicznego ludzi. Według metaanalizy badań podłużnych prowadzonych w okresie pandemii wskazuje się głównie na zmiany pod względem depresji i lęku (Prati, Manchini, 2021). Podobnie wyraźne zmiany w zakresie zdrowia psychicznego obserwuje się u personelu medycznego (Maarvaldi i in, 2021).Wyniki te są szczególnie niepokojące, ponieważ wiadomo, że istnieje większe ryzyko śmierci z powodu COVID-19 wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznym (Fond i in, 2021), a gorsze zdrowie psychiczne ma związek z rzadszym podejmowaniem zachowań zdrowotnych (Villadsen i in. 2021), co dodatkowo może negatywnie wpływać na stan zdrowia, tzn. chodzi tutaj o niekorzystne zmiany w diecie, aktywności fizycznej czy jakości snu.

czytaj dalej